Image Hosted by ImageShack.us

   
  tasoluk ülkü ocakları
  ülkücülere tuzak
 
ÜLKÜCÜLERE TUZAK SORULAR

  <alpurungu> Selamun aleyküm
 <alpurungu> .
 <alpurungu> Bi-ismillah-ir-rahmanürrahim
 <alpurungu> .
 <alpurungu> Değerli dava arkadaşlarım
 <alpurungu> bu günkü seminer çalışmamız iki bölümden meydana gelecektir inşallah
 <alpurungu> birinci bölümde Ülkücüler tuzak sorular ele alınacaktır
 <alpurungu> ikinci bölümde ise Kızılelma nedir sorusuna
 <alpurungu> cevap verdikten sonra tarihçesini kısaca arz edeceğiz
 <alpurungu> .
 <alpurungu> Ülkücülere Tuzak Sorular
 <alpurungu> .
 <alpurungu> Fikir mücadeleleri genelde masa başı tartışmaları olarak düşünülür
 <alpurungu> asncak genel olarak ise topluma hitabeden fikirlerin çarpışması
 <alpurungu> daha çok kitlesel taraftarlık kurmayı hedef aldığından
 <alpurungu> toplumları şu veya bu şekilde ikna ederek yahut şartlandırarak
 <alpurungu> ihtiyaç duyulan kamuoyu meydana getirmeye yönelik yapılır
 <alpurungu> bu yapılırken de toplumlar her zaman doğru bilgilerle ikna edilmezler
 <alpurungu> toplumlar daha çok tahrik edilmeye müsait kabul edilerek
 <alpurungu> cevap vermek hemen mümkün olmayan şekillerde
 <alpurungu> bazı söz veya bilgilerle bilgilendirilerek
 <alpurungu> meydana getirilecek kaotik fikir yapılarından etkilenmeye mecbur bırakılırlar
 <alpurungu> toplumlar üzerinde fikirlerini hakim kılmaya çalışanların
 <alpurungu> propaganda denilen bir sistematik metod takip edilir
 <alpurungu> doktrinler ve ideolojilerin toplumlara duyurulması ve taraftar kazanılması için
 <alpurungu> her ne kadar propaganda metododlojisi ilk anda göze çarparsa da
 <alpurungu> fiili anlamda propaganda tek başına yeterli olamayabilmektedir
 <alpurungu> işte propagandanın yetli olmadığı
 <alpurungu> fikirleri ortaya koyan yeterli eğitimli kadrolar bulunmadığı zamanlarda
 <alpurungu> ajitasyon denilen taktikler devreye sokulur
 <alpurungu> bilindiği üzere Komünist ideolojinin önde gelen isimlerinden
 <alpurungu> Lenin elliden fazla kitap yazmıştır
 <alpurungu> ancak bu kitaplarının neredeyse tamamına yakın bir bölümünü
 <alpurungu> ihtilal metod ve taktikleri üzerine yazmış olup
 <alpurungu> bu ihtilal teknik ve metodlarının da yine neredeyse tamamının temeline
 <alpurungu> propaganda ve ajitasyon teknikleri
 <alpurungu> dediği sistemleri koymuştur
 <alpurungu> bu uygulama sadece Markist ihtilalcilik (diğer adıyla devrimcilik) sistemleri sanılmamalıdır
 <alpurungu> propaganda ve ajitasyon teknikleri evrenseldir
 <alpurungu> insan fikirleri ile ne kadar ayrı olurlarsa olsunlar
 <alpurungu> insanlar neticede duyguları olan, düşünen varlıklardır
 <alpurungu> her insan da etkilenebilecek potansiyele yaratılışından sahiptir
 <alpurungu> işte insanların üzerinde bu bir zaaf olarak görülmekte olan duygu ve düşünce yeteneği
 <alpurungu> yine duygu ve düşünce metodları ile
 <alpurungu> propaganda ve ajitasyon saldırılarına maruz bırakılırlar
 <alpurungu> günümüzde buna toplum mühendisliği deniliyor
 <alpurungu> Ülkücü hareket de doğal olarak insanlardan meydana gelmektedir
 <alpurungu> yine doğal olarak İslam inancı ile Türklük değerlerinin her bir hücresine
 <alpurungu> en derininden nüfuz eden bu insanlarımız
 <alpurungu> az önce zaaf olarak nitelediğimiz duygu ve düşüncelerini
 <alpurungu> merhamet ve mertlikle yoğurmaktadırlar
 <alpurungu> dolayısıyla
 <alpurungu> ülkücü hareketin insanları dipdiri olması gereken duygu ve düşünce yapılarının
 <alpurungu> bilmek gibi bir değere
 <alpurungu> ilim yapmak ve öğrenmek gibi bir göreve de sahip olması gerekir
 <alpurungu> Ülkücü Hareket muhatapları şayet onların karşısına rekabet ile çıkar
 <alpurungu> Ülkücü Harekete sekte vurmayı hdefler isler
 <alpurungu> propaganda ve ajitasyon silahlarının her türlüsünü
 <alpurungu> acımadan ve hiçbir şeyden çekinmeden uygulayacaklardır
 <alpurungu> bu propaganda ve ajitasyon saldırılarının başında da
 <alpurungu> Ülkücü dinamiğin çelik yapısını süngere dönüştürmek gelecektir
 <alpurungu> bu zayıflamayı sağlamak için duygu ve düşüncelere en çetin kelimeleri
 <alpurungu> cümleleri ve hatta ses tonlarını kullanacaklardır
 <alpurungu> işte bu saldırı şeklinde en fazla TUZAK sorular kullanılmaktadır
 <alpurungu> bu tuzak sorular yahut iddialardan en başta gelenlerine bakalım şimdi:.
 <alpurungu> .
 <alpurungu> Soru: Önce Türk müsün yoksa önce müslüman mısın?
 <alpurungu> bu soruya muhatap olan herhangi bir mülüman Türk
 <alpurungu> şayet yeterli bilgi ve tecrübeye sahip değilse
 <alpurungu> duygularına bakacak ve
 <alpurungu> iki şekilde cevap verecektir
 <alpurungu> İslami eğitim ve birikimi yeterli değilse
 <alpurungu> tarihi kronolojik sıralamayla bakacaktır ve önce Türküm diyecektir
 <alpurungu> çünkü Türk Milleti diye bir millet İslam dini vahyedilmeden önce vardı diyecektir
 <alpurungu> bu cevap ile ilk muhatap kalacağı suçlama da ırkçı olduğu şeklindedir
 <alpurungu> ikinci cevap verme şeklinde
 <alpurungu> İslam ve Türklük manevi dünya terazisinde tartılacak
 <alpurungu> elbette önce İslamım cevabı verilecektir
 <alpurungu> bu cevabın da nedeni yine yeterli bilgi ve tecrübenin yokluğudur
 <alpurungu> soru doğru bir soru mudur
 <alpurungu> önce lisan (Türkçe dili) bakımından soruyu analiz edelim
 <alpurungu> bir insana önce acıkır mısın yoksa anneni mi fazla seversin
 <alpurungu> diye sorsak
 <alpurungu> bu soruda nasıl bir mantık buluruz
 <alpurungu> insanın acıkması bireysel ama tüm insanların ortak özelliğidir
 <alpurungu> anne sevmek de bireysel ama bütün insanların ortak özelliğidir
 <alpurungu> bu ortak özellik nedeniye bakarsak
 <alpurungu> önce acıkır mısın yoksa anneni mi fazla seversin sorusu gayet doğrudur
 <alpurungu> insanların bireysel ve genel özellikleri olması bir mantık varlığının ispatı değildir
 <alpurungu> acıkmak biyolojik bir ihtiyaçtır ve olmazsa olmaz şartlarındandır
 <alpurungu> anne sevgisi belki biyolojik bir doğum hadisesi ile meydana gelir
 <alpurungu> fakat biyolojik vasıflardan ne devam eder ne de gelişir
 <alpurungu> anne sevgisi tamamen duygusal bir devamlılık ve gelişme şarına bağlıdır
 <alpurungu> acıkmak bireyin ihtiyacıdır
 <alpurungu> anne sevgisi tamamen gönül hadisesidir
 <alpurungu> önce İslam mısın yoksa Türk müsün denildiğinde
 <alpurungu> birisi bireyin aidiyet duygusunu içine alan fakat bir kültür değerler mutabakatı ile akrabalık bağlarının varlığından meydana gelir
 <alpurungu> buna Türklüğün şekil alma satandardı diyebiliriz
 <alpurungu> oysa İslam bireyin başlattığı bir değer değildir
 <alpurungu> İslam varlığın temel nedeni olan
 <alpurungu> Allah’ın kullarına tebliğidir
 <alpurungu> kimsenin mutabakatı istenmemektedir
 <alpurungu> emreden Allah mutlaktır
 <alpurungu> emri alan insan kuldur
 <alpurungu> ilişki de bundan meydana gelir
 <alpurungu> Türklük mutabakatında dinin emredici ve Yaratan niteliği bulunmaz
 <alpurungu> iki ayrı kavramdan bahsediyoruz demektir
 <alpurungu> İslam olmak için Türklük şartı yoktur
 <alpurungu> Türk olmak için de İslam dininde olmak şartı yoktur
 <alpurungu> fakat İslam dini kitabında
 <alpurungu> Kur’an-ı Kerim’de Hucurat suresinde 10-13. ayetler muhtevasında
 <alpurungu> millet (kavim) olmak Allah takdiridir
 <alpurungu> Türklük ve İslam arasında mensup olmak gerekliliği bakımından
 <alpurungu> bir tercih yarışması sözkonusu değildir
 <alpurungu> kişiler imanla mükelleftir
 <alpurungu> kişiler topluma karşı sorumludur
 <alpurungu> toplum bireyi ve toplumu aynı anda gözetmek zorundadır
 <alpurungu> bu şartlaryla birlikte düşünüldüğüne
 <alpurungu> önec Türk yahur İslam olmaya gerek de yoktur
 <alpurungu> böyle bir tercih seçeneği iki kavram arasında yapılamaz
 <alpurungu> kişi hiçbir millete mensup olmadan da din sahibi olabilir
 <alpurungu> yine kişi hiçbir dine mensup olmadan da bir millet mensubu olabilir
 <alpurungu> birinin varlığı diğerine bağlanmış değildir
 <alpurungu> böylesine iki ayrı kavram arasında tercih sorgulaması
 <alpurungu> mantığa aykırıdır
 <alpurungu> verilecek cevap her durumda
 <alpurungu> Müslüman Türküm demekten ibarettir
 <alpurungu> soru sorana verilecek hüküm de
 <alpurungu> bu birleşikliği bozmak istediğidir ve bu İslam dinin de bozgunculuk olarak haramdır
 <alpurungu> haramla meşgul olanın tercih sorgulama hakkı da peşinen yoktur
 <alpurungu> .
 <alpurungu> Soru: Allah mı dersiniz Tanrı mı
 <alpurungu> yahut
 <alpurungu> Allah adının yerine Tanrı denebilir mi?
 <alpurungu> buna göre
 <alpurungu> Tanrı Türkü korusun demek doğru mudur?
 <alpurungu> İslam’ın kitabının ve Resulullah’ın ortaya koyduğu İslam olmak şartları kesin ve nettir
 <alpurungu> kelimei şehadet sözünü inanarak söyleyen ve kalben de tastik eden herkes müslümandır
 <alpurungu> İslam dinine girmek için kelimei şehadet sözünü söylemek kafidir
 <alpurungu> İslam’a girdikten sonra İslam’ı yaşamak için
 <alpurungu> imanın altı şartı ile başlayan ameller ve yasaklar sırlanır
 <alpurungu> bunu kısaca şöyle de söyleyebiliriz
 <alpurungu> müslüman olunur ama iman da etmiş olmak ayrıca gerekir
 <alpurungu> kelimei şehadet ile müslüman olunur
 <alpurungu> iman etmek İslamın diğer hükümlerini anlamak kabul etmek ve yaşamakla olur
 <alpurungu> demek ki İslam olmaya girişte kelimei şehadet vardır
 <alpurungu> iman edişe geçişte bir ara geçiş dönemi başlar
 <alpurungu> buna İslamın beş şartı diyoruz
 <alpurungu> İslamın beş şartını anlayıp kabul ettikten sonra iman devresi başlar
 <alpurungu> işte bu İslamın hiçbir alanında
 <alpurungu> hiçbir ayetinde kesin sayıda Allah’adı beyan edilmemiştir
 <alpurungu> Allah adı İslam dininde müslümanın varlığının mutlak nedenine hangi isimle hitabedeceğinin tebliğidir
 <alpurungu> bu nedenle Allah diyoruz
 <alpurungu> bu tebliğe göre kulların mabudu Allah’tır
 <alpurungu> fakat Allah adı da kesin ve tek adı değildir
 <alpurungu> bu adın da ilerisinde İsmi azam vardır ve Allah bu adını alenen tebliğ etmemiştir
 <alpurungu> bu nedenle kesin şekilde bu ismi azam bilinememektedir
 <alpurungu> İslam dünayası 1400 yılı aşkın süredir Kuran ve Sünnet içerisinde başlıca sıfatlar olarak
 <alpurungu> esmaül hüsna adı verilen Allah’ın sıfatlarını da Allah’ın adları çerçevesinde belirlemeye çalışmıştır
 <alpurungu> Türk dünyasında genel olarak bu Esmaül Hüsna denilen sıfatlar miktarı
 <alpurungu> Allah’ın 99 adı diye belirlenmiştir
 <alpurungu> Müslüman Türkler de bu bakımdan genel olarak Allah’ın 99 adet daha adı olduğuna inanmışlar ve
 <alpurungu> daha fazlası olabileceğini pek düşünmemişlerdir
 <alpurungu> oysa İslam dini literatüründe
 <alpurungu> ilahiyat biliminde 1400 senedir uğraşan bilimadamları
 <alpurungu> sadece Kur’an ayetlerinde Allah’ın 1000’den fazla isim-sıfatını belirlemişlerdir
 <alpurungu> yine İslam dini literatüründe esmaül hüsna denilen isimlerin de bu 1000’den fazla belirlenen isim-sıfat içinden
 <alpurungu> seçmeler olduğu anlaşılmaktdır
 <alpurungu> nitekim
 <alpurungu> Türkiye’de sıralanan ve bilinen 99 adın dışında da isimler vardır
 <alpurungu> sözgelişi
 <alpurungu> hiçbir esmaül hüsna listesinde Allah’ın
 <alpurungu> Rab olan sıfatı olmadığı gibi Allah adı dahi bu listede yoktur
 <alpurungu> yani Rab adı da Allah adı da 99 adın dışındadır
 <alpurungu> bu da yine 99 diye kesin bi
 <alpurungu> bir sınırlama olmadığını, bu isimlerle beraber 101 adın ortaya çıktığını gösteri
 <alpurungu> Türk İslam alimleri bunu daha da ilerletmişler ve toplamda başlıca Allah sıfat-isimlerinin 114 tane olduğunda birleşmişlerdir
 <alpurungu> neden 99 adet isim diye de bakmak gereklidir
 <alpurungu> İslam’ın başta gelen ibadetlerinden namaz ibadeti bittiğinde tespih çekilmesi
 <alpurungu> en çok uyulan sünnetlerdendir
 <alpurungu> namazda okunan tespihlerde 33’defe söylenen Allahuekber, Elamdulillah ve Subahanallah zikri vardır
 <alpurungu> bunların toplamı 99 eder ve tespih taneleri de bu sayıya uyar şekilde 99’luk tespih kullanılması yaygındır
 <alpurungu> işte bu tespihi diğer zamanlarda da değerlendirmek adına
 <alpurungu> her bir boncuğa bir isim-sıfat sıralamsı yapılarak 99 isim listeleri düzenlenir
 <alpurungu> Türkiye’deki 99’luk esmaül hüsna listeleriende olduğu halde mesela Mısır’da müslümanların listelerinde
 <alpurungu> 114 isimden daha başkaları eklenir veya çıkartılır ama sayı yine 99 yapılır
 <alpurungu> Allah’ın Allah adından başka diğer isimleri de en az 114 olarak belirlenmiştir tespitimizden sonra
 <alpurungu> İslam Allah için sadece bunları diyebilirsiniz diye bir sınır getirmemiş olduğunu tekraren belirtelim
 <alpurungu> Allah; ayet-i kerimede buyuruyor ki
 <alpurungu> en güzel isimler Allah!ındır
 <alpurungu> yani bir sayıya bağlı olmadığı gibi en güzel isimler genellemesi de vardır
 <alpurungu> Sahabe zamanında ilk müslüman olan Farslar
 <alpurungu> Arapça bilmediklerinden Allah’ın Allah adından başka bir isimiyle bahsetmek istediklerinde Huda demelerinde mahzur bulmamışlardır
 <alpurungu> sahabeden Selma-ı Farisi’nin kendi öz lisanında Hüda dediğine de Resulullah engel olmamıştır
 <alpurungu> Hüda isimi Arapça değilidr ve Kura’da geçen bir isim de değildir
 <alpurungu> yine Hüda kelimesi aslen Türkçe olup Fars diline yerleşmiş bir kelimedir
 <alpurungu> bu konuda uchilal.net sitesinde açılmasını arzuladığımız Türkçe isimlerin anlamları
 <alpurungu> başlıklı bir sayfada inşallah benzer ve diğer Türkçe isimlerin anlamlarını
 <alpurungu> alfabetik guruplar halinde her harften on adet olacak şekilde
 <alpurungu> haftalık olarak yayınlamayı arzu ediyoruz
 <alpurungu> İslam ve dolayısı ile Kura’an en güzel isimler Allah’ındır tespitini yapmıştır diye arzettik
 <alpurungu> Türklerin de 1400 yılı aşkın süredir
 <alpurungu> İslam tarihiyle yaşıt mülüman oluşları tarihi vardır
 <alpurungu> bu süre içerisinde Türkçe konuşan ve yazan müslüman Türk bilimadamları sayılamayacak kadar çoktur
 <alpurungu> bu müslüman Türk bilimadamlarının hiçbirisi 20. asıra gelene kadar
 <alpurungu> Allah’ın bir sıfatından, bir vasfından yahut adından Türkçe bahsetmeye karşı çıktığı görülmemiştir
 <alpurungu> nitekim Yunus Emre
 <alpurungu> Allah’ın bir sıfatına işaret ederek
 <alpurungu> Türkçe olarak "kaadiri mutlak" anlamına gelen ÇALAP adını "çalabım" diyerek kullanmıştır
 <alpurungu> yine Türkçe olarak "Kerim" anlamına gelen bir kelimeden doğan "Huda" adını da Mevlana kullanmıştır
 <alpurungu> yüzlerce yıldır Allah’ın bu güzel sıfatlarını Türkçe ve Farsça olan isimlerle söylemekte bir muahzur görmeyen
 <alpurungu> bu mana deryaları ortada dururken
 <alpurungu> tekil ilah kelimesine karşılık ve Rezzak anlamı taşıyan Tanrı adını illada put manasına geliyor
 <alpurungu> diyerek yasaklamaya kalkışmak İslam’ın en güzel adlar Allah’ındır ilkesine açıkça aykırıdır
 <alpurungu> daha da ötesi Türkçe İslam düşünmeye karşı gizlice yürütülen bir Süfyani Arap Milliyetçiliği kesinlikle vardır
 <alpurungu> her kandil gecesinde birbirimiz KUT’larız
 <alpurungu> KUT’larken kullandığımız KUT kelimesi de bir Allah sıfatının
 <alpurungu> Türkçe karşılığıdır ama kimse bunu yasaklamayı düşünemiyor
 <alpurungu> sanırız ki Tanrı kelimesinin hakkından gelince belki sıra KUT’lamaya da gelecektir
 <alpurungu> içeriği ve maksadı tertemiz olan bir söz ile Türkçe Allah’a yalvarmak, dua etmek İslama aykırı olmadığı gibi
 <alpurungu> İslami bir gereklilikti de
 <alpurungu> Türkçe konuşurken kullandığımız ama anlamını bilmediğimiz
 <alpurungu> aslında Türkçe de olamdığı ve çok defa Farça olan
 <alpurungu> hatta İslam’da haram ve yasak olduğu kesin olan anlamlar taşıyan
 <alpurungu> bazı kelimeler de vardır ki
 <alpurungu> dilimize güzel manalarla geçmişlerdir ve bu kelimeleri dua ederken pekala kullanmaktayız
 <alpurungu> yine yukarıda arzettiğimiz Türlçe isimler szölüğü sayfamız olduğu taktirde
 <alpurungu> bu kelimeleri de açıklayarak daha doğrularının neler olduğunu göstermeye çalışırız inşallah
 <alpurungu> yapmış olduğumuz bu açıklamalardan sonra
 <alpurungu> Resulullah sünnetlerinden ve en güzellerinden biri olan
 <alpurungu> Türk Milleti’nin güzeller güzeli kültürününün de en değerli bir bölümü olan
 <alpurungu> misafirperverlikte
 <alpurungu> Tanrı misafiri sözüne başka hangi kelimeyi koyarak bu güzellikteki manayı yakalayabiliriz
 <alpurungu> şüphesiz ki Allah’ın vahyettiği İslam dininde namaz gibi bir ibadette Ku’an okumak mecburiyeti vardır
 <alpurungu> Kuran ise lisanı ve anlamıyla bir bütünlük ile namazda okunabilmektedir
 <alpurungu> namazı bu bakımdan Türkçe kılmak mümkün değildir
 <alpurungu> fakat ne dilediğini bilerek ve kendi geleneklerini İslam ile güzelleştirerek duasına taşımak
 <alpurungu> her halde insanın daha samimi olmasını sağlayacaktır
 <alpurungu> öyleyse niyet Allah’tan dilemek olduktan sonra bir dua niteliğinde olan
 <alpurungu> Tanrı Türkü korusun demekİslama aykırı değildir ve yasaklayan bir İslam hükmü de yoktur
 <alpurungu> birinci bölümü
 <alpurungu> şimdilik burada bitiriyoruz
 <alpurungu> ilerdide başka sohbetlerimizde inşallah bu konuya devam ederiz
 <alpurungu> ikinci bölüm olan KIZILELMA bahsinde buluşmak üzere ara vaeiyoruz


 <alpurungu> KIZILELMA

 <alpurungu> Türk kültür tarihinde
 <alpurungu> tarihin izlerini takip ederken bazı özel şeylere özellikle çok rastlarız
 <alpurungu> bunlardan biri renk ve renklerle anlatılmak istenen manalar
 <alpurungu> bazıları hayvanlar ve bunlarla anlatılmak istenilenler
 <alpurungu> dağlar, kıyafet ve kıyafet şekilleri
 <alpurungu> bayraklar ve semboller
 <alpurungu> sağ elle yapılan bozkurt işareti
 <alpurungu> ya da çiftetelli veya semah / sema yaparken kollarla yapılan
 <alpurungu> şahin / doğan / kartal uçuş taklitleri
 <alpurungu> bunlar gibi daha bir çok özel kavramlar
 <alpurungu> Türk kültür tarihinin bir anlamlar manzumesi
 <alpurungu> bir anlamlar zinciri kurduğunu gösterir
 <alpurungu> bazan bu anlamlar manevi değerleri
 <alpurungu> bazan millet olmanın vasıflarını
 <alpurungu> bazan da tarihe karşı olan görevleri
 <alpurungu> ifade eder
 <alpurungu> dilimizde de benzer anlamlar taşıyan kelime, deyim ve cümleler vardır
 <alpurungu> Kızılelma kelimesi de bunlardan biridir
 <alpurungu> Kızılelma kelimesinden de anlaşılacağı üzere iki kelime birleşimi vardır
 <alpurungu> Kızıl ve elma
 <alpurungu> bu kelimelerin ne olduğundan başlayarak
 <alpurungu> Kızılelma kelimesiyle ne anlatıldığını da açıklamış olalım
 <alpurungu> Kızıl kelimesi renk kavramı olarak görülür en başta
 <alpurungu> ancak kızıl kelimesi Anadolu’ya gelene kadar taşıdığı anlamı Anadolu’da biraz kaybetmiştir
 <alpurungu> kızıl eskiden ve İç Asya’da halen Altın rengi karşılığı olarak kullanılıyor
 <alpurungu> kızıl denince Altının rengi denilmek isteniyor kendisi değil
 <alpurungu> Kızıl renk çoğu sarı olan ve az miktarda kırmızı rengin karıştırılmasından elde edilir
 <alpurungu> bunu Türk dil ölçülerinden bakarak
 <alpurungu> alev rengi, ateş koru olarak da söyleyebiliriz
 <alpurungu> yine halen yaşlıların bildiği bir meteorolojik olay vardır
 <alpurungu> yazım güneş batarken yahut doğarken
 <alpurungu> güneşin doğduğu ya da battığı yerde ufuk kızıllaşmış ise
 <alpurungu> ertesi gün havanın açık ve yağışsız olacağı anlaşılır
 <alpurungu> işte o güneşin doğum/batım yerindeki rengine de altın madeninde olmasına da kızıl denilir
 <alpurungu> bu ren ufukta sadece ufkun değil aynı zamanda çok defa güneşin de rengi olur
 <alpurungu> o anda güneş altın bir top gibidir
 <alpurungu> güneşin altın top olmasının inanç sistemiyle alakalandırılması
 <alpurungu> Türk tarihinde yoktur
 <alpurungu> güneşin böyle renk göstermesine kutsallık verenler
 <alpurungu> Şeytana tapanlar, Zerdüştiler, Hindular, Konfuçyanistler, Taocular (Japon dini gibi)
 <alpurungu> Hıristiyanlıkta ve Yahudilikte
 <alpurungu> Yunan mitolojisinde, Fenikelilerde, Mısırlılarda ve Roma inanç sisteminde
 <alpurungu> kızıl güneş kutsaldır ve dini mana taşır
 <alpurungu> Türk kültür sistemi ise kızıl güneşin kendini değil bulunduğu ufku değer kabul eder
 <alpurungu> ve bu değeri de manevi anlamlandırmaya çevirir
 <alpurungu> ufkun kendini değil
 <alpurungu> ufkun güneş-dünya ilişkisindeki fiziki neden sonucu değil
 <alpurungu> insanların zaman olarak o andan ne derecede etkilendiğini dikkate alırlar
 <alpurungu> yukarıda kutsallaştıranlar dediğimiz pagan topluluklar ise
 <alpurungu> ufkun yahut güneş-dünya ilişkisini de değil
 <alpurungu> doğrudan güneşi kutsallaştırırlar
 <alpurungu> mesela Roma inancında Apollon güneşle göterilir
 <alpurungu> Zerdüştlükte antik İran dininde ateşin kaynağı
 <alpurungu> ve dolayısıyla iyilik ve kötülük tanrıları olan
 <alpurungu> Ahura-Mazda ülkesini bizzat güneş gösterir
 <alpurungu> bu Ahura-Mazda kavramı sembolu MÖ.5 asırdan kalan Zerdüşt kabartmalarında gösterildiği şekliyle
 <alpurungu> kutsal şeytanı da ifade ederdi ve bu Şeytan-Ateş-Güneş kutsallığı sembolü
 <alpurungu> günümüzde aynen Irak Kuzeyinde peydahlanan Barzani bayrağındaki Güneş işaretinin de anlamıdır
 <alpurungu> bu bir bakıma günümüzde sözde Nakşi Barzanilerin İslama başkaldırı sembolüdür
 <alpurungu> İslam görünerek İslama saldırının bayrağıdır orada dalgalandırılmak istenen paçavra
 <alpurungu> Türk kültür tarihi
 <alpurungu> Tanrı kelimesini meydana getiren etimolojik açılımı ile işte bu ufkun niteliklerine yüklenen manevi değerleri anlatır
 <alpurungu> Tan yeri kelimeleri diyebileceğimiz Ten-g-ri kuruluşu işte bu kzıl ufuktan doğan
 <alpurungu> hayatiyetin beslenmesi demek olup rızık kazanmaya başlamak demektir
 <alpurungu> ve bu da Rezzak yani rızık vereni ifade eder ki fiziksel olayın değil görünümün anlamlandırılması ile
 <alpurungu> Rızkın gündüz kazanıldığını
 <alpurungu> bunu verenin tan yeri gibi sabahları yapanın olduğunu
 <alpurungu> bu nedenle de yaratan o görünmeze Tengri /Tanrı demek gerektiğini ifade eder
 <alpurungu> özetlersek
 <alpurungu> güneş doğunca tabiat canlanır
 <alpurungu> aydınlık başlar karanlıklar ve karanlığın vahşeti sona erer
 <alpurungu> insanlar da bu aydınlıkta görüş alanlarını genişletirler ve rızıklarını aramaya çıkarlar
 <alpurungu> bunu sağlayan o ufkun en belirgin görünümü olan kızıllık ile söylemek gerekir
 <alpurungu> işte o kızıllık yarına da işaret eder
 <alpurungu> sabah bu günedir ama o kızıllık akşam da olur ve yarını yarın olmadan haber verir
 <alpurungu> öyleyse kızıl renk kavramı yarına işaret edecektir
 <alpurungu> yarının da yarını olacaktır ve bu ilanihaye devam edecektir
 <alpurungu> Altın dediğimiz maden eski çağlarda bakır madenlerinden çok fazla elde edilirdi
 <alpurungu> bu madenlerde bakırla beraber altının bulunması
 <alpurungu> potada eritilen işlenen altına işte o ufkun rengi olan kızıllığı verirdi
 <alpurungu> altına gümüş veya platin kattığımızda açık sarı altın elde ederiz
 <alpurungu> hatta platin fazla olursa yeşil altın elde ederiz
 <alpurungu> Türk coğrafyasının altını ise bakır karışımlı olduğundan kızıldır
 <alpurungu> altın en değerli maden ve binlerce hayvandan meydana gelen bir ticarette elde edilen bir külçe kadar küçük karşılıktır
 <alpurungu> bu külçe altın karşılık da sermayenin bir ifade edilişidir ve günümüzde bile önemli yatırım alanıdır
 <alpurungu> sermaye yahut yatırım
 <alpurungu> dökülen alın terinin, emeğin, bir koca yılın bedelidir
 <alpurungu> yarının garantisi de o külçedir
 <alpurungu> eski çağlarda
 <alpurungu> Türk Milleti sınıflı bir topluluk özelliği taşımaz
 <alpurungu> devleti yöneten han bile halkın içinden çıkar
 <alpurungu> seçilir ve azledilir
 <alpurungu> bu devletin seçilen milletvekilleri bakanları başbakanları vardır
 <alpurungu> bozkır cumhuriyeti diyoruz biz Türk Hun ve Göktürk hatta onlardan da eski olan Saka medeniyetlerine
 <alpurungu> bu devletlerde halk devlettir
 <alpurungu> devlet halktır
 <alpurungu> aynı zamanda halk ordudur
 <alpurungu> ordu da halktır
 <alpurungu> zengin derebeyliği yoktur
 <alpurungu> arazi sahipliği de yoktur
 <alpurungu> bütün ülke toprakları bozkırdır ve bütün milletin malıdır
 <alpurungu> milletin malı da devletindir ama tekrar milletindir
 <alpurungu> o nedenle herkesin her karışında hakkı ve mesuliyeti vardır
 <alpurungu> yapılan hayvancılık, ipekçilik ve diğer demir, alüminyum, bakır, çinko gibi metallarin bedelleri altındır ve istikbalin teminatıdır
 <alpurungu> istikbalin teminatı derken
 <alpurungu> altının kızıllığı da kendiliğinden istikbalin adı oluverir
 <alpurungu> devletten maksat
 <alpurungu> geleceğin teminatı olmaktır
 <alpurungu> halktan maksat millet olup devlete sahip çıkmaktır
 <alpurungu> Millet olup devlete sahip çıkmak hak edene hanlık vermek
 <alpurungu> haketmediği anda da indirip yay kirişiyle boğmaktır
 <alpurungu> altın kızıllığı bu sistematiğin teminatı ve göstergesidir
 <alpurungu> bu sisteamtik korunur ve yaşatılırsa
 <alpurungu> halk huzurludur
 <alpurungu> çıplak giyinir aç doyar ilsiz il bulur
 <alpurungu> dizli diz büker başlı baş eğer
 <alpurungu> o zaman millet olmak vardır
 <alpurungu> millet var olmuşsa devlet vardır
 <alpurungu> ve devlet bağımsız
 <alpurungu> devlet geleceğe yürüyen millettir
 <alpurungu> öyleyse yeryüzü Türk Milletinin sorumluluğundadır
 <alpurungu> sorumluluk taşınırsa dünya barışı kontrol edilebilir
 <alpurungu> yoksa kendi bile esir olacaktır
 <alpurungu> öyleyse doğudan batıya her yer ufuktur ve Türkün mesuliyet alanıdır
 <alpurungu> mesulu olduğun yerin de hakimiyeti gereklidir
 <alpurungu> işte buna da Türk Cihan Hakimiyeti diyoruz
 <alpurungu> bu mesuliyeti duyan Türk birliğinin adı da TURAN
 <alpurungu> Turan dünyayı ufku sayar
 <alpurungu> ufkun sonu var mı ki
 <alpurungu> sonu olmayanın adına
 <alpurungu> devleti ebed müddet der Türk Kültürü
 <alpurungu> işte bütün bunları
 <alpurungu> kızıl bir altın küre yapar da söylersek
 <alpurungu> o küre bir anlam ifade eder ve o küreye Kızılelma deriz
 <alpurungu> elma kelimesine de bakalım
 <alpurungu> elma basit elma değildir sadece
 <alpurungu> asıl adı AL-MA dır
 <alpurungu> Al kelimesi ULU, KUTLU demektir
 <alpurungu> Ma kelimesi toprak ve su beraberliği demektir
 <alpurungu> toprak su yoksa işe yaramaz
 <alpurungu> su varsa toprak canlanır
 <alpurungu> Türkçede ma kelimesi su demektir ve bu kelime diğer dillere de aynı anlamda geçmiştir
 <alpurungu> sulu toprak deyince bir yer gelir aklımıza
 <alpurungu> Sum-Yir
 <alpurungu> Sum-Yir denen yer batılıların Sum Yir’i Sümer diye okuduğu yerdir
 <alpurungu> Sümer denen yerin asıl adı da zaten Sümer tabletlerinde de SumYir olarak geçer
 <alpurungu> şimdiki Türkçe ile dersek
 <alpurungu> Sulu vatan demektir Sum-Yir
 <alpurungu> yeryüzü de zaten sulardan (okyanuslar, denizler, göller, akarsular) ve topraktan (kıtalar) meydana gelir
 <alpurungu> alma denilen işte bu yeryüzü fakat özde Türk coğrafyasının adıdır
 <alpurungu> mesuliyet sahasının adına buradan geçilir
 <alpurungu> bu yeryüzünü kızıl denen altın ile birleşik söyleyelim şimdi
 <alpurungu> KIZILELMA
 <alpurungu> bu kızılelma Türk aile yapısının da önemli bir sembolüdür
 <alpurungu> eskiden varlığı olanlar altın bir küre yapar oba çadırı Yurt’ta saklarlardı
 <alpurungu> birisi evlenince gerdeğe giren damat ve gelinin sırtına bu küreyle vurulurdu
 <alpurungu> günümüzde Azerbaycan, Anadolu, Kafkasya ve Hıristiyan Macaristan’da bile hala
 <alpurungu> evlenenlerin sırtına altın küre yerine kırmızı elma ile vurulur
 <alpurungu> elma olmadığında yahut kızılelmayı unutmuş olanlar
 <alpurungu> elma yerine yumruklarıyla vururular
 <alpurungu> bunu anlamı
 <alpurungu> bu gece bir aile oluyorsunuz
 <alpurungu> bu gerdek bunu sağlıyor
 <alpurungu> ve bu evlilikten doğan yeninesillerde mesuliyetiniz var
 <alpurungu> gelecek sizin bu gecenile başlıyor
 <alpurungu> bu geleceğe sahip olacaksınız uyanık olun
 <alpurungu> dünya sizden sorulur
 <alpurungu> bunu İslam ile söylersek
 <alpurungu> her insan yeryüzünde halifedir buyurur ayeti kerime
 <alpurungu> halife de sorumluluğu olan amirdir
 <alpurungu> yeryüzüne insanı halife yapan İslam’ın
 <alpurungu> kızılelam ile yeryüzü mesuliyetini yaşayan Türk insanının kütür sistemi arasında böylece
 <alpurungu> istikbale ve hale bakış ortaklığı başlar
 <alpurungu> KIZILELMA Türk milletinin tarihi misyon adıdır
 <alpurungu> Fatih İstanbul fethine çıkarken Justinyen heykelinin elindeki dünya küresini
 <alpurungu> Otranto seferine çıkarken Roma’daki Sen Pol kilisesinin altın kaplama kubbesini Kızılelam ilan ediyordu
 <alpurungu> bu gün de Ülkücü Hareketin ve Türk Milleti’nin Kızılelması
 <alpurungu> her türlü saldırıya karşı dimdik ayakta kalmak
 <alpurungu> çağlar üzerinden aşmak
 <alpurungu> ve öncelikle
 <alpurungu> Turan ellerinde tam bağımsız Türk birliğini
 <alpurungu> TURAN’ı kurmaktır
 <alpurungu> ALLAH EN DOĞRUSUNU BİLENDİR
 <alpurungu> vesselam
 <alpurungu> .
 <alpurungu> .
 <alpurungu> .
 <alpurungu> Allah rızası için
 <alpurungu> Resulullah başta olmak üzere
 <alpurungu> cümle ashaba,
 <alpurungu> cümle şühedaya
 <alpurungu> ve cümle müslümanların ruhlarına
 <alpurungu> Başbuğ Alparslan Türkeş ve Ülkücü şehitlerin ruhlarına
 <alpurungu> lillahül Fatiha
 <alpurungu> .
 <alpurungu> .
 <alpurungu> ..
 <alpurungu> amin

Bu sayfa hakkındaki yorumlar:
Yorumu gönderen: alperen( ), 11.04.2008, 19:38 (UTC):
şeref kardeşim öncelikle bize bu siteyi hazırladığın için size teşekkür ederim.
bizlere böyle soruların zamanında kimler tarafından sorulduğunu bilmekteyiz.. selamlarBu sayfa hakkında yorum ekle:
İsminiz:
E-mail adresiniz:
Mesajın:
 
  toplam 14334 ziyaretçiziyaret etti  
 

Bu web sitesi ücretsiz olarak Bedava-Sitem.com ile oluşturulmuştur. Siz de kendi web sitenizi kurmak ister misiniz?
Ücretsiz kaydol